Skip to content

Môi giới bất động sản hết đường sinh nhai tại đặc khu kinh tế

Cò đất sẽ hết đường lộng hành ở các đặc khu kinh tế? Lý do tại sao? Hãy cùng homedy khám phá trong bài viết này.

“Phải bảo đảm trật tự xã hội, không để cò đất, xã hội đen mua bán đất lộng hành trên địa bàn”.Theo Ban Chỉ đạo quốc gia đề xuất để nói về sự phát triển các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu) diễn ra vào ngày 18/4. Vậy thực hư như thế nào?

Đặc khu kinh tế là lợi ích của cả quốc gia

Diễn biến buổi họp

  • Phiên họp được mở đầu bằng công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo do đại diện Văn phòng Chính phủ trình bày, tiếp nữa là báo cáo về tiến độ xây dựng và kế hoạch triển khai thi hành Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã đưa ra báo cáo về tiến độ và kế hoạch thẩm định 3 đề án thành lập các đặc khu.

  • Kết thúc phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao nhiệm vụ chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Từ đó, Dự thảo sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới sẽ đưa ra tinh thần của dự thảo là mạnh dạn xây dựng một thể chế đột phá, tạo động lực phát triển cho 3 đơn vị, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, từ đó góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Giải pháp giải quyết vấn đề

Qua các vấn đề đưa ra, Thủ tướng cho rằng các đặc khu phải có sự khác biệt hơn so với các tỉnh, thành phố còn lại, tạo sức thu hút mạnh mẽ về đầu tư. Thủ tướng nêu rõ: “Thể chế, chính sách tại các đặc khu không trái với Hiến pháp, có tính vượt trội, thông thoáng, có lợi thế để cạnh tranh quốc tế. Chính sách phải nhất quán, ổn định và lâu dài”.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật phải thường xuyên cập nhật số liệu, xác định rõ lợi thế so sánh khu vực và quốc tế. Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan này cần đánh giá kỹ tác động trong ngắn hạn và lâu dài, có tầm nhìn tổng thể, chiến lược, từ đó hoạch định các chính sách giúp thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.

Hoạt động “nóng” mua bán đất, xây dựng trái phép tại đặc khu kinh tế

Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc lập đặc khu cần đảm bảo thuận lợi hơn cho cuộc sống của người dân bản địa cả trước và sau khi luật có hiệu lực. Theo đó, trưởng đặc khu sẽ được giao quyền mạnh mẽ song cũng cần nghiêm khắc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý rừng và quản lý môi trường tại địa phương.

Vấn đề đặc khu đang xảy ra tình trạng mua bán đất, xây dựng trái phép và diễn ra khá phổ biến. Đây là vấn đề nóng, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn trong thời gian qua.

Môi giới bất động sản hết đường sinh nhai tại đặc khu kinh tế
Rate this post